Impresum i zahvale

Impresum i zahvale

PRIPREMA Opatijske planinarske obilaznice

Autori trase: Boris Petrić, Boris Rumac i Milivoj Filipović

Osnovna terenska priprema: Boris Petrić, Ludmila Petrić, Milivoj Filipović i Boris Rumac

Ostali suradnici: popis u Zahvalama

 

 

 

PRIPREMA VODIČA I DNEVNIKA

Urednik: Igor Eterović

Autor teksta: Boris Petrić

Suradnici u uređenju teksta: Milivoj Filipović, Zdenko Kristijan, Ana Montan i Boris Rumac

Vanjski suradnici: Komisija za planinarske putove HPS-a

Grafička priprema: Alan Čaplar

Lektura i korektura: Ivana Eterović

Fotografija na naslovnici: Milivoj Filipović

Autori fotografija: Alan Čaplar, Igor Eterović, Milivoj Filipović, Darko Mohar i Kristina Valkai

Izrada znaka: Damir Barić i Mišel Kinkela

Izrada zemljovida: Frane Babić

Tisak: Urednik d.o.o., Zagreb

 

PRIPREMA OBILAZNICE PO VRHOVIMA UČKE I ĆIĆARIJE

Autori trase: Boris Petrić i Igor Eškinja

Osnovna terenska priprema: Boris Petrić, Milivoj Filipović,

Igor Eškinja, Vladimir Rojnić i Florijan Tomc

Autor znaka: Mladen Stojić – Artur

Ostali suradnici: popis u Zahvalama

 

PRIPREMA VODIČA I DNEVNIKA

Urednik: Igor Eterović

Autor teksta: Boris Petrić

Vanjski suradnici: Vladimir Rojnić i Ronald Schreiner

Zemljovidi: Darko Grundler i Vladimir Rojnić

Izračun duljina staza i visinskih razlika: Vladimir Rojnić

Odobrenje: Komisija za planinarske putove HPS-a

Grafička priprema: Alan Čaplar

Lektura i korektura: Ivana Eterović

Fotografija na naslovnici: Zoran Popovski

Autori fotografija uz tekst: Alan Čaplar, Igor Eterović, Milivoj Filipović, Boris Petrić, Ivan Sučić, Zoran Popovski

Tisak: Urednik d.o.o., Zagreb


Vremenska prognoza

Više » Kontakt

Planinarsko društvo „Opatija“
Maršala Tita 42, p.p. 31
51410 Opatija

Uredovno vrijeme Društva:
srijedom 19:00–20:00,

E-mail: pdopatija1950@gmail.com

pd.opatija@hps.hr