Pravila obilaznica

Pravila obilaznica

OPATIJSKA PLANINARSKA OBILAZNICA

1. Opatijska planinarska obilaznica (OPO) osniva se povodom 60. obljetnice PD-a „Opatija“, 45. obljetnice Planinarskog doma „Poklon“ i 125. obljetnice organiziranog planinarstva u Opatiji, a otvorena je 29. ožujka 2014. povodom 140. obljetnice hrvatskog planinarstva i 170. obljetnice opatijskog turizma.

2. OPO je vezna obilaznica kružnog oblika. Sastoji se od 15 kontrolnih točaka, a sve su KT obvezne. Većim dijelom prolazi kroz područje Parka prirode „Učka“. Trasa je označena standardnim planinarskim znakovima uz povremenu oznaku „OPO“ ispod markacije.

3. Na svim KT-ima postavljeni su metalni žigovi. Posjet KT-u dokazuje se otiskom žiga na predviđenom mjestu u Dnevniku Obilaznice. Na KT-ima nema jastučića za žigove pa treba ponijeti vlastiti. Uz žig treba upisati datum obilaska.

4. Kao dokaz obilaska priznaje se i fotografija jasno vidljiva obilaznika ispred natpisa KT-a ili nekog drugog prepoznatljivog obilježja KT-a (crkva, slap, kula). Fotografije se prilažu uz Dnevnik, u tom slučaju u osobnim podacima vlasnik Dnevnika obvezno mora prilijepiti svoju sliku.

5. Obilazak nije vremenski ograničen, a redoslijed je obilaska KT-a proizvoljan. Dionice se mogu prijeći po želji te u skladu s mogućnostima. Za prolazak trase OPO-a potrebno je najmanje dva dana hoda, s mogućnošću noćenja u Planinarskom domu „Poklon“.

6. Dnevnici OPO-a mogu se nabaviti:

 • osobno svake srijede u društvenim prostorijama PD-a “Opatija“, Maršala Tita 42, od 19:00 do 20:00 sati
 • pismenim putem (poštom) na adresu: Planinarsko društvo „Opatija“, Maršala Tita 42, p. p. 31, 51410 Opatija
 • elektroničkom poštom na adresu: pdopatija1950@gmail.com
 • telefonom na broj: 091/973-0923
 • u Planinarskom domu „Poklon“ vikendom i praznicima

7. Dnevnici se šalju pouzećem. Poštarinu plaća naručitelj. U cijenu Dnevnika uračunata je i značka koju obilaznik dobiva na osnovu popunjenog Dnevnika.

8. Ispunjeni Dnevnik potrebno je poslati na adresu: Planinarsko društvo „Opatija“, Maršala Tita 42, p. p. 31, 51410 Opatija ili osobno donijeti na sastanak Društva radi ovjere obilaska i dodjele spomen-značke.

9. Komisija za OPO utvrđuje ispravnost Dnevnika i ovjerava obilazak. Dnevnik je ispravno popunjen ako su na predviđenim mjestima utisnuti odgovarajući žigovi, priložene potrebne fotografije i uredno upisani podaci o obilazniku.

10. Ovjereni Dnevnik s pripadajućom numeriranom značkom PD „Opatija“ vraća obilazniku u roku 15 dana. Trošak poštarine pri vraćanju ovjerenog Dnevnika snosi PD „Opatija“.

11. PD „Opatija“ vodi evidenciju planinara koji su obišli OPO sa svim njihovim podacima i brojem izdane značke OPO-a.

12. U slučaju gubitka Dnevnika ili značke ne izdaje se duplikat, već je potrebno ponovno obići obilaznicu.

13. Na trasi OPO-a često se izvode šumski radovi (sječa drva), stvaraju se nove vlake ili se grade nove ceste, pa su moguća oštećenja ili uništenja markacija i putokaza. Vlasnici Dnevnika dužni su obavijestiti organizatora o eventualnim nepravilnostima (uklonjene markacije, otuđenje žigova i sl.).

14. OPO je namijenjena planinarima i izletnicima. Obilazi se pješice, a obilaznik je dužan osobno obići KT-e, u protivnom krši pravila Obilaznice i načela planinarske etike.

15. OPO se obilazi na vlastitu odgovornost, uz poštivanje pravila sigurna boravka u planinama.

 

PO VRHOVIMA UČKE I ĆIĆARIJE

PRAVILA OBILAZNICE PO VRHOVIMA UČKE I ĆIĆARIJE

 

 

 


 

 1. Planinarska obilaznica Po vrhovima Učke i Ćićarije (dalje: VUĆ) osniva se povodom 70. obljetnice Planinarskog društva "Opatija" i 145. obljetnice organiziranog planinarstva u Istri.
   
 2. Obilaznica je točkasta i nema zadanu trasu, obuhvaća 15 vrhova (ili vidikovaca) na području Učke i Ćićarije te Planinarski dom "Poklon" (dalje: Dom), koji je polazna točka za uspone na sve te vrhove. Ima 14 obveznih kontrolnih točaka (dalje: KT) i 2 neobvezna KT-a. U Dnevniku VUĆ‑a opisani su (uz grafički prikaz) svi markirani putovi koji vode do pojedinih KT-a iz pravca Doma.
   
 3. Na svim KT-ima postavljeni su metalni žigovi i kutije. Posjet KT-u dokazuje se otiskom žiga na predviđenom mjestu u Dnevniku VUĆ‑a. Na KT-ima nema jastučića za žigove, pa treba ponijeti vlastiti.
  Kao dokaz obilaska priznaje se i fotografija jasno vidljiva obilaznika ispred natpisa KT-a ili nekog drugog prepoznatljivog obilježja KT-a. Fotografije se prilažu uz Dnevnik, a u tom slučaju u rubrici osobnih podataka vlasnik mora prilijepiti svoju sliku.
   
 4. Obilazak nije vremenski ograničen, a redoslijed je obilaska KT-a proizvoljan. VUĆ se može proći za 3 do 4 dana, s mogućnošću noćenja u Domu.
   
 5. Dnevnici se mogu nabaviti:
  -  u društvenim prostorijama Društva svake srijede na adresi Maršala Tita 42, Opatija od 19.00 do 20.00 h
  -   u Planinarskom domu "Poklon" subotom, nedjeljom i praznicima.
  Dnevnici se mogu naručiti:
  - (poštom) na adresu: Planinarsko društvo "Opatija", Maršala Tita 42, p. p. 31, 51410 Opatija
  - elektroničkom poštom na adresu: pdopatija1950@gmail.com
  - telefonom na broj +385 (0-991 973 0923

  Dnevnici se šalju pouzećem. Poštarinu plaća naručitelj. U cijenu Dnevnika uračunata je i značka koju obilaznik dobiva ako ispuni zadane uvjete (otisci žigova sa 14 KT‑a).
   
 6. Ovjera Dnevnika. Ispunjeni Dnevnik šalje se poštom na adresu Društva ili donosi osobno u uredovno vrijeme Društva radi ovjere obilaska i dodjele spomen‑značke. Komisija za obilaznice utvrđuje ispravnost Dnevnika i ovjerava obilazak. Dnevnik je ispravno popunjen ako su na predviđenim mjestima otisnuti odgovarajući žigovi, priložene potrebne fotografije i uredno upisani osobni podaci obilaznika.
  Ovjereni Dnevnik s pripadajućom numeriranom značkom Društvo vraća obilazniku u roku 15 dana. Poštarinu pri vraćanju ovjerenog Dnevnika snosi Društvo.
   
 7. Društvo vodi evidenciju planinara kojima je izdana značka: najprije ih se upisuje u počasnu knjigu obilaznika Po vrhovima Učke i Ćićarije zajedno s rednim brojem značke, koji je istovjetan upisnom broju obilaznika u počasnoj knjizi. Na mrežnim stranicama Društva redovito se ažurira popis obilaznika koji su dobili značke.
   
 8. U slučaju gubitka Dnevnika ili značke ne izdaje se duplikat.
   
 9. Svi KT-i nalaze se u području Parka prirode "Učka" pa se treba pridržavati pravila ponašanja u zaštićenom području (vidi mrežnu stranicu http://www.pp-ucka.hr/pravila-ponasanja-u-parku-3/).
   
 10. Zemljovidi. Za bolju orijentaciju i sigurno kretanje u širem okruženju preporučuje se korištenje Turističko-planinarskog zemljovida Parka prirode "Učka" 1:30000, izdanje 2020. Zemljovid se može kupiti u Centru za posjetitelje Javne ustanove "Park prirode Učka", oko 150 m sjeverno od Doma. Osim toga preporučuje se i korištenje Interaktivne planinarske karte Hrvatske, dostupne na mrežnoj stranici HPS-a (https://www.hps.hr/karta), iz koje su preuzeti isječci prilaza do pojedinih KT-a u ovom Dnevniku.
   
 11. Na trasi VUĆ‑a često se izvode šumski radovi (sječa drva), stvaraju se nove vlake ili se grade nove ceste, pa su moguća oštećenja ili uništenja markacija i putokaza. Molimo sve koji uoče bilo kakva oštećenja planinarskih putova, signalizacije na njima te otuđenje ili oštećenje žigova na KT-ima da o tome obavijeste Društvo.
   
 12. VUĆ je namijenjen planinarima i izletnicima. Obilazi se pješice, a obilaznik je dužan osobno obići KT-e, u protivnom krši pravila VUĆ‑a i načela planinarske etike.
   
 13. VUĆ se obilazi na vlastitu odgovornost, uz poštivanje pravila sigurna boravka u planinama. Društvo i autori ne snose nikakvu odgovornost za korištenje trase VUĆ‑a, ovoga Dnevnika, kao ni u slučaju bilo kakve štete uzrokovane njihovim korištenjem.

Vremenska prognoza

Više » Kontakt

Planinarsko društvo „Opatija“
Maršala Tita 42, p.p. 31
51410 Opatija

Uredovno vrijeme Društva:
srijedom 19:00–20:00,

E-mail: pdopatija1950@gmail.com

pd.opatija@hps.hr